Verzekeringen

Schade of inkomensverlies komt bijna altijd onverwacht en kan u van het ene op het andere moment in (grote) financiële problemen brengen als u niet verzekerd bent. In een aantal gevallen neemt de overheid u in bescherming en is verzekeren een wettelijke verplichting.

Zo is het voor een autobezitter verplicht om de auto WA te verzekeren. Zodat in ieder geval de schade die wordt toegebracht aan (voertuigen) van anderen altijd is gedekt. Het is ook denkbaar dat u ooit schade zult oplopen waarvoor u iemand of zelf door iemand aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer er door bepaalde gedragingen schade ontstaat of waardevolle spullen worden vernield. Vaak kunt u veel voorkomende gevaren in en om de woning als brand, water, diefstal, stormschade tegen betaalbare premies goed verzekeren. Daarnaast is een dekking voor o.a. reis en rechtsbijstand populair.

Verder kunt u zich natuurlijk ook verzekeren voor inkomenscompensatie bij overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Hemmen Advies biedt zowel particulier als zakelijk vele verzekeringen waarmee u zich kunt indekken tegen allerlei soorten materiële en immateriële schade. Maar welke risico’s u wilt afdekken en welke u (bewust) accepteert, die keuze blijft aan u. Wij kunnen u altijd het juiste en prijsbewuste totaalpakket voor al u verzekeringen selecteren en aanbieden.