Hypotheekvormen

  • Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je – zolang de rente niet wordt aangepast – elke maand hetzelfde bedrag. In het begin van de looptijd bestaat dit bedrag vooral uit rente, aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing. Omdat hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is en een aflossing niet, houdt dit in dat de nettolasten elke maand omhoog gaan. Voor starters is dit de aangewezen hypotheekvorm.

  • Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek los je – uitgaande van een looptijd van 30 jaar – elke maand 1/360 van de oorspronkelijke lening af. Daarnaast betaal je nog rente over de openstaande schuld. Het nadeel is dat je in het begin hele hoge lasten hebt. Het is een veilige hypotheekvorm (voor starters), omdat je de schuld snel omlaag brengt.

  • Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek alleen rente. Je bent dus niet verplicht om de hypotheek af te lossen. Ook hoef je geen kapitaal op te bouwen via een beleggingsrekening of kapitaalverzekering. Kapitaalopbouw is op vrijwillige basis. Dit kapitaal kan niet worden opgeëist door de hypotheekverstrekker.