Starterslening

Als u voor het eerst een huis koopt, kunt u soms een extra lening krijgen bovenop uw hypotheek. Dit is de Starterslening, die wordt vertrekt door vele gemeenten (ook Assen en Groningen) in ons land. De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste 3 jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing. Als daarna uw inkomen genoeg is gestegen, gaat u rente en aflossing betalen. Is dit niet het geval? Dan kunt u een hertoetsing aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij uw inkomen.

Starterslening aanvragen: Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) vindt u een lijst van alle gemeenten die een Starterslening hebben. Gemeenten beslissen zelf of ze een Starterslening aanbieden. Hiervoor kijken ze naar de lokale woningmarkt. De gemeente bepaalt ook de voorwaarden waar u aan moet voldoen.