Makkelijker een hypotheek voor ouderen

Deze maand introduceerde Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ruimere acceptatiecriteria voor ouderen met een verhuiswens. Het wordt straks mogelijk voor geldverstrekkers om hypotheekaanvragen van consumenten die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken te toetsen op basis van de werkelijke lasten, in plaats van de gangbare financieringsnormen. Door deze nieuwe manier van toetsen en de garantiestelling van NHG wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen.

NHG komt met dit initiatief omdat veel consumenten binnen deze leeftijdscategorie met een verhuiswens moeite hebben met het verkrijgen van een nieuwe hypotheek. “We zien geregeld dat ouderen willen verhuizen, maar door aangescherpte financieringsnormen geen nieuwe hypotheek krijgen. Opmerkelijk als je je realiseert dat in veel gevallen de nieuwe hypotheeklasten lager uitvallen dan de hypotheeklasten van hun bestaande woonsituatie. Dat heeft te maken met de vastgelegde methode waarop geldverstrekkers de maximale hypotheek berekenen”, verklaarde Arjen Gielen, algemeen directeur van NHG. “Door het introduceren van deze nieuwe toetsingsvorm, helpen we senioren hun verhuiswens te realiseren en bevorderen we de doorstroming op de huizenmarkt.”

Maatwerk voor doelgroepen in de knel Met de introductie van de nieuwe toetsingsmethodiek maakt NHG het voor geldverstrekkers makkelijker om maatwerk te leveren, dit levert de volgende voordelen op:
– Ouderen kunnen op een verantwoorde manier meer hypotheek krijgen
– Ouderen krijgen makkelijker toegang tot een levensloopbestendige woning
– De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd
– Ouderen krijgen eerder zekerheid of hun verhuiswens realiseerbaar is

Voor meer informatie i.v.m. uw nieuwe hypotheekmogelijkheden kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via 0592-371666 of maak direct online een <<afspraak>>

Bron: Nationale Hypotheek Garantie