Een Energiebesparingadviseur

Naast aandacht voor het klimaat is kritisch kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen goed voor uw portemonnee. Een relatief nieuw beroep is hierdoor ontstaan: De energiebespaaradviseur.

De energiebespaaradviseur
Energiebespaaradviseurs zijn speciaal opgeleide adviseurs die advies geven omtrent energiebesparing. Deze adviseurs maken een analyse van een woning, bekijken onder meer zaken als de HR ketel, gevel-, dak-, leiding-, glas- en vloerisolatie. Ook kijken zij naar besparingen die zijn te behalen door bijvoorbeeld het aanbrengen van een zonneboiler, zonnepanelen of een combinatie hiervan. Ook brengt men de “energieslurpers” in uw woning in beeld. Een rapport van een dergelijke adviseur kost gemiddeld rond de 200 en 300 euro. In diverse gemeentes zijn er acties waarbij inwoners (tijdelijk) met korting een dergelijke adviseur kunnen inschakelen.

Bij aankoop en bouw
Gaat u een woning aankopen of besluit u tot nieuwbouw dan is het verstandig om goed stil te staan bij de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag dat geleend kan worden, worden de investeringen die u voor energiebesparende maatregelen doet, apart bekeken. Ook zijn er tal van subsidieregelingen waarvan u in dat geval gebruik kunt maken.

Voor bestaande woning
Een onderzoek naar mogelijke, energiebesparende maatregelen kan ook zinvol zijn voor een bestaande woning. Doordat steeds meer mensen overgaan op energiebesparende maatregelen, dalen de prijzen van de aanpassingen snel. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de kosten van zonnepanelen. Hoewel het vaak gaat om relevante bedragen, wordt door de stijging van de energieprijzen de terugverdientijd steeds korter.

Wilt u meer informatie hoe u de kosten van energiebesparende maatregelen kunt financieren? Of wilt u informatie over goede energiebespaaradviseurs bij u in de buurt? Wanneer u ons dit laat weten, informeren wij u graag uitgebreid.